Home  |   Stel uw vraag  |   Mail naar  |   Partners  |   Zoek  |   Klanten  |   Contact

Teledermatologie protocol

Definitie:

Teledermatologie kan gedefinieerd worden als het door de huidarts op afstand beoordelen van huidafwijkingen bijvoorbeeld via per e-mail verstuurde foto’s.

Doelstelling van teledermatologie:

Het is goed mogelijk om via teledermatologie huidafwijkingen (op afstand) te beoordelen d.m.v. goede fotografie van, en goede schriftelijke informatie van de patiënt (anamnese) over, die huidafwijking. Teledermatologie is voor de patiënt makkelijker (geen reistijd, reiskosten, parkeerkosten, wachttijden of arbeidsverzuim) en voor de totale gezondheidszorg goedkoper dan een bezoek aan de dermatoloog in het ziekenhuis. Wel zal in bepaalde gevallen toch, voor verder onderzoek, een beoordeling door de dermatoloog in het ziekenhuis moeten plaatsvinden.

Uw privacy:

Informatie over Uw privacy vindt U op de volgende pagina's:

Aansprakelijkheid:

Omdat onze huidartsen (dermatologen) de patiënt niet zelf zien, kan de waarde van het teleconsult alleen maar adviserend zijn. De huidarts (dermatoloog) geeft bij zijn beoordeling van de foto’s een mate van zekerheid aan op een schaal van 1 tot 5 (5 = erg zeker) met een daarbij horend behandeladvies of  advies voor het bezoeken van huisarts of huidarts (dermatoloog).

De huidartsen van MijnSpecialist hanteren, voor zover van toepassing, de richtlijn “Teledermatologische Consultatie in Nederland” van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

Welke procedure dien ik te volgen om een teledermatologie-vraag te stellen:

 • U vult het standaard MijnSpecialist vragenformulier in.
 • U bevestigt uw vraag.
 • U ontvangt een persoonlijk emailadres* van MijnSpecialist.
 • U mailt uw huidfoto’s naar het persoonlijke MijnSpecialist emailadres.
 • U ontvangt binnen 5 werkdagen de beantwoording op uw vraag.

Het maken van de foto:

 • Maak bij voorkeur gebruik van een digitale camera met een goede MACRO stand. Dat wil zeggen dat er met de lens op 4-5 cm van de huidafwijking een goede detailfoto kan worden gemaakt (de kwaliteit van de foto is dan vaak beter dan welke bereikt wordt met maximaal inzoomen)
 • Een goede belichting is essentieel (bv TL-licht). Flitslicht geeft over het algemeen overbelichting, maar kan bij zeer beweeglijke kinderen nodig zijn. Probeer eventueel verschillende belichtingen en selecteer op de computer de beste foto.
 • Zoek een geschikte achtergrond: rode kleuren komen het beste uit tegen een blauwe achtergrond.
 • Het is belangrijk om de contouren van de aandoening goed vast te leggen.
 • Onder een hoek fotograferen is vaak beter dan loodrecht van boven
 • Enige oefening is nodig om kwalitatief goede foto’s te maken

Uw persoonlijke emailadres blijft actief totdat de beantwoording is afgerond.

Aantal te verstrekken foto:

 • Verzend per huidaandoening 3 foto’s: 1 overzichtsfoto en 2 detailfoto’s onder verschillende hoeken.

Minimale Resolutie van de foto's:

 • Resolutie minimaal 640x480 pixels

Bestandsformaat:

 • Bijvoorkeur een gecomprimeerd bestandformaat zoals JPG (JPEG)

Indien van toepassing dient u de volgende gegevens in uw vraag te vermelden.

 • Bent u bekend met een allergie?
 • Heeft u (ooit) astma of eczeemklachten (gehad)?
 • Waar zit de huidafwijking precies:
 • komt de huidafwijking ook op andere plaatsen voor?:
 • Hoe lang heeft u er last van?:
 • Is de aandoening in de loop van de tijd veranderd (bv aspect, omvang, kleur, jeuk, pijn)?
 • Nemen de klachten toe?
 • Jeukt de aandoening?
 • Doet de aandoening pijn?
 • Vermoedt u zelf een oorzaak van de huidaandoening? Zo ja welke?
 • Heeft uw huisarts de aandoening al gezien? En zo ja welke diagnose heeft hij/zij gesteld?
 • Heeft u deze aandoening al eerder aan een huidarts (dermatoloog) laten zien? En zo ja welke diagnose heeft hij/zij gesteld?
 • Heeft u voor de aandoening al medische behandelingen ondergaan? Zo ja welke
 • Wat is precies uw vraag over de aandoening?

Stel Uw teledermatologie vraag

 

 

Online medisch advies
sinds 1997
Welkomstwoord:

Prof. Dr. Georg Hennemann

Wie vergoedt mijn medische vraag?

Meer informatie

Spreekuurthuis

Actuele informatie over ziekte en gezondheid verzorgd door huisartsen en specialisten

U gebruikt medicijnen?

Meer weten over het medicijn?

Teledermatologie

Beoordeling van huidafwijkingen
op basis van foto's


16-05-2008