Home  |   Stel uw vraag  |   Mail naar  |   Partners  |   Zoek  |   Klanten  |   Contact

Disclaimer

Voor het beantwoorden van uw vragen maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze specialisten en een wijds scala van informatie-bronnen die de specialisten in hun eigen werkkring gebruiken. Ondanks de zeer zorgvuldige samenstelling van de aan u verstrekte informatie kunnen MijnSpecialist, de webmaster of rechthebbenden geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit incomplete of foute antwoorden, noch voor schade of overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de antwoorden.

MijnSpecialist wil aangeven dat via deze service geen diagnose gesteld wordt of kan worden gesteld. Voor het stellen van een diagnose is namelijk persoonlijk contact noodzakelijk. Dit is en blijft dus een taak van huisarts en of specialist. MijnSpecialist kan u echter wel voorzien van uitgebreide informatie die samenhangt met één of meerdere diagnosen die in het kader van de vraag in aanmerking komen. MijnSpecialist schrijft geen recepten of anderzins behandelingen voor. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze dienst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnSpecialist.

MijnSpecialist hanteert algemene voorwaarden voor levering van aanvragers.

Online medisch advies
sinds 1997
Welkomstwoord:

Prof. Dr. Georg Hennemann

Wie vergoedt mijn medische vraag?

Meer informatie

Spreekuurthuis

Actuele informatie over ziekte en gezondheid verzorgd door huisartsen en specialisten

U gebruikt medicijnen?

Meer weten over het medicijn?

Teledermatologie

Beoordeling van huidafwijkingen
op basis van foto's


16-05-2008